We maken gebruik van cookies om u op onze website de beste gebruikservaring te bieden. Door deze website te bekijken stemt u in met het gebruik van cookies. Ons beleid voor cookies
Als u cookies inschakelt, verbetert dit uw gebruikservaring op onze website. Cookies toestaan Ons beleid voor cookies

Privacyverklaring

BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

IAMS hecht veel belang aan de privacy van onze gebruikers, de bescherming van persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan, en we volgen alle wettelijke nationale en Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Hieronder vindt u enkele belangrijke aspecten over welke informatie en persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan, waaronder welke informatie wordt verzameld, hoe deze wordt gebruikt en met wie deze wordt gedeeld.

1. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens

Net als bij de meeste websites kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of gegevens door te geven. Wij verzamelen wel informatie over het totale aantal bezoeken, de totale doorgebrachte tijd op onze website, de bekeken pagina's en browserinformatie, in het bijzonder uw IP-adres en kenmerken van de software en hardware. Deze informatie wordt verzameld zodat we kunnen bepalen hoe onze website wordt gebruikt en hoe deze verbeterd kan worden.

Wij slaan alleen informatie en persoonlijke gegevens (hierna te noemen: "Gegevens") op die u vrijwillig doorgeeft, bijvoorbeeld tijdens een online bestelling, een registratie of een verzoek via ons contactformulier. Het betreft hier in het bijzonder uw naam, uw adres en uw e-mailadres.

Tijdens uw eerste contact met ons maken we een gebruikersprofiel aan in een database. Alle verdere Gegevens die u in een later stadium verstrekt, zullen onder dat profiel worden opgeslagen.

Indien u Gegevens verstrekt van andere personen, zoals een partner of collega, gaan we ervan uit dat u de benodigde toestemming heeft om dergelijke informatie te verstrekken.

Gebruikers van jonger dan 18 jaar mogen geen Gegevens verstrekken of op andere wijze informatie doorgeven via onze Website zonder toestemming van een ouder of voogd.

Tenzij anders aangegeven op het moment dat u uw Gegevens verstrekt, zullen wij dergelijke informatie bewaren en alleen gebruiken voor de afhandeling van uw verzoeken en/of vragen en/of andere zaken die voortvloeien uit een overeenkomst tussen u en ons, bijvoorbeeld voor de levering van producten en voor betalingstransacties, alsmede ten behoeve van het technisch beheer.


2. Opslag van gegevens

Wij slaan alle gegevens op die u aan ons doorgeeft, totdat u uw toestemming intrekt. U heeft te allen tijde het recht om ons te verzoeken uw gegevens gedeeltelijk of volledig te verwijderen. Wij zullen dergelijke verzoeken onverwijld uitvoeren. In gevallen waarin we wettelijk verplicht zijn om gegevens op te slaan, zullen deze gegevens niet worden verwijderd maar geblokkeerd.

3. Recht van toegang tot gegevens

Op schriftelijk verzoek kunt u te allen tijde informatie over uw opgeslagen Gegevens ontvangen.

4. Abonneren op onze e-mailadressenlijst

Als u zich abonneert op onze e-mailadressenlijst, zullen wij de gegevens die u met uw uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt gebruiken voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven aan u. Het opgeven van uw e-mailadres, voornaam en achternaam is verplicht. Alle andere informatie wordt vrijwillig verstrekt en helpt ons e-mails te sturen die relevanter zijn voor u. De nieuwsbrieven bevatten aanbiedingen, nieuws en informatie over onze producten.

Wij streven voortdurend naar verbetering van onze diensten. Dit omvat onder meer het analyseren van de verstuurde e-mailnieuwsbrieven, bijvoorbeeld of de opgegeven e-mailadressen beschikbaar zijn, of een nieuwsbrief is geopend, welke links in de nieuwsbrieven zijn gebruikt en of er een reactie of bericht teruggestuurd is.

Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. U kunt zich te allen tijde en met onmiddellijke ingang afmelden voor onze e-mailnieuwsbrieven. Dit kunt u doen door te klikken op de afmeldlink onderaan onze e-mailnieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar onze klantenservice: info@eu.spectrumbrands.com.

5. Cookies

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze websites te verbeteren en gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Een cookie is een klein tekstbestand dat vanuit een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen, om de gebruikte browser te kunnen herkennen. De door ons gebruikte cookies slaan geen persoonlijke informatie op, maar helpen om gebruikersprofielen aan te maken onder een pseudoniem. Ze zijn niet schadelijk voor uw systeem.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen door de voorkeuren van uw browser te wijzigen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

6. Overdracht van gegevens aan derden

Wij geven de door ons verzamelde Gegevens niet door aan derden. In het bijzonder worden uw Gegevens niet door ons verkocht, verhuurd of uitgewisseld, tenzij een dergelijke verstrekking door de wet kan worden vereist of zoals uitdrukkelijk hieronder beschreven. In het geval dat onderaannemers of agenten de door u aan ons gevraagde diensten uitvoeren, zijn onze partners verplicht de Gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met wettelijke bepalingen alleen ten behoeve van deze diensten te behandelen. Daarnaast worden zij verzocht uw Gegevens in overeenstemming met dit beleid inzake privacy en gegevensbescherming en de toepasselijke wetgeving te behandelen.

7. Security

Wij vinden de veiligheid van uw Gegevens belangrijk en maken gebruik van alle technische en organisatorische mogelijkheden om de Gegevens zodanig op te slaan dat ze niet toegankelijk zijn voor derden.

Alle Gegevens worden opgeslagen op servers die voldoen aan strenge veiligheidsnormen en beschermd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden.

Voor meer informatie over de bescherming van Gegevens kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke instantie:

IAMS Europe B.V.
Vosmatenweg 4 | 7742 PB Coevorden
Telefoon 00 800 241 53 414 | consumerservice.pet@eu.spectrumbrands.com
www.eu.spectrumbrands.com

Commerzbank AG | BIC: COBADEFF614 | IBAN: DE76614400860107958 |
BTW-number NL 805398958B01 I Chamber of Commerce-number 17095607
BTW-nr: NL 805398958 B01
Directeuren: Bernd Weißer, Anja Krüger, Richard Scheiner, Matthias Schiller